Strona 1 z 1

Pismo do Straży Pożarnej w sprawie Gesto

: 16:59, 22/lip/2020
autor: Janusz Ławecki
Kolejne pismo tym razem do Państwowej Straży Pożarnej
Szanowny Panie Komendancie


Zwracam się z prośbą o natychmiastowe zatrzymanie nielegalnego przetwarzania odpadów na terenie firmy Gesto Krzysztof Szczepaniak z Siemianowic Śląskich, ul. Mysłowicka 36. Na terenie tej firmy są przetwarzane, mielone i składowane, ogromne ilości podkładów kolejowych nasączonych olejem kreozotowym. Wstępnie rozeznaliśmy jako mieszkańcy, że firma nie posiada odpowiednich zezwoleń na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych, nie posiada również odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przepisami prawa, także w kwestii pożarowej, odpady drewniane są składowane w sposób zagrażający pożarem co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców okolicznych nieruchomości.

Jednocześnie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o informację:
1. Kiedy wpłynęły do Straży Pożarnej inne zgłoszenia o tym problemie?
2. Jakie podjęto kroki w związku z zaistniałą sytuacją?
3. Proszę o kopie dokumentów, protokołów kontroli i innych czynności związanych z tą firmą i tym zagrożeniem.

Do pisma dołączam pliki zdjęciowe dokumentujące przetwarzanie podkładów kolejowych na terenie firmy Gesto.

Z wyrazami szacunku Janusz Ławecki
Prezes Stowarzyszenia Wolni Mieszkańcy Siemianowic
Siemianowice Śląskie, ul. Fabryczna 9/2
Nr KRS 848561
tel. 510-939-498
Myślę, że tu również wystarczy 2 tygodnie